Arkiv projektkonferens

Event planering & mötesprotokoll förslag

Seminarieplan förslag 14 mars 2018

11 december 

17 januari

 

Projektkonferens och skrivarbete 2018

Ansökan och projektplanen 2018 (kommer revideras)

Föreningar & lag att kontakta 2018

Beslutad projektprocess presentation 2018

Underlag projektdokumentation 2016-2017

Sammanfattning av projektledare 2016-2017

Siffror och fakta om Läskickar metodutveckling 2016-2017

Forslag nytt uppdragsavtal resurs for Läskickar 2018 

 

Arkiv projektdokumentation

Ansökningar 2015 2016 2017

projektplaner 2016  2017  2018

projektredovisningar 2016 2017

projektdoc 2016-2017

Workshops 2017

Slides

Styrgrupp och projektledning

 

 

 

 

 

OLIKA FÖRLAG
Marie Tomicic e-post & webb

 

 

 

 

 

 

ÖSTERGÖTLANDS FOTBOLLSFÖRBUND
Projektkoordinator pågående satsningar

Johan Thorén
0708-336171
E-post 

Projektsamordnare läsfrämjande

 

 

 

 

 

Webb LASKICKAR.SE & Socialt
Projektledare 2016- 2017

Jan BM Karlsson
0723-81 69 09
E-post