Starta Läskickar!

Filmen på 2 minuter är delad från Utbildningsradions  "Orka plugga!"
en läsfrämjande tv-serie för skolan 2016 - 2017. För läsfrämjande på barn & ungdomars fritid vill Läskickar! skapa läskickar med förebilder, drömmar och idrottande, för att läsförståelse och rörelse aktiviteter hänger ihop!