Starta Läskickar!

Första frågan är alltid varför?

Filmen på 2 minuter ger en AHA upplevelse och beskriver enkelt det grundläggande syftet om varför ett aktivt läsfrämjande är viktigt för barn och ungdomar! Filmen är delad från Utbildningsradions  "Orka plugga!" 2016.

Vill du veta mer, hur och med vad? 

Gå då in och kolla på våra olika kategorier i menyn, exempelvis:

Berätta, läsa och skriva - Korta tips på film med några kända författare. Hur barn och ungdomar kan använda boken för fantasi och drömmar? Hur kreativt skapande med eget skrivande kan utveckla ordspråket! Varför berättelser är viktiga? 

Idrottförebilder - Barn bygger tidigt i sitt idrottande upp en egen identitet med egna förebilder. Det går att stärka för långsiktigt idrottande med Läskickar!

Koncept & metoder - Hur och med vad kan din idrottsförening och lag utveckla sociala lagaktiviteter med läsfrämjande Läskickar! Hur har andra lag gjort?

Starthjälp? - Hur planerar jag, vilken utbildning och stöd kan förening och ledare få? Vem kontaktar jag om vi har en idé om att sätta igång?