Case 7 – Tillgängligheten av jämställd idrottslitteratur för tjejer?

När: Pågående
Var: Förlagsmarknad och bibliotek.
Hur: Projektet, lagen med ledare efterfrågar litteratur utifrån intresset och lärandet inom fotbollen i ledar- och spelqarutveckling. Projektet dokumenterar och listar tillgängligheten.
Vald metod: Efterfråga litteratur och medier som är normmedveten och speglar allas lika värde inom fotbollen och idrotten generellt.
Deltagare: OLIKA förlag, Östergötlands FF, SISU idrottsutbildarna, regionbiblioteket samt deltagande föreningar i metodutvecklingen.
Målgrupp: Barn & ungdomar 6-19år och föreningsledare.
Antal deltagare: Från aktiviteter i åtta lag och två fotbollsevent med ca 1 000 deltagare.
Litteratur: Kartläggning och skapandet av en idrottskategoriserad boklista för läsning.
Samarbete: Projektet Läskickar, OLIKA förlag, Östergötlands FF och Regionbiblioteket

Genomförandet - en screening idrottslitteratur 2017!
Syftet är att inom projektet hitta en vägledning för tillgänglighet av berättelser i koncept och metoder för Läskickar. I projektet Läskickar har vi ett uppdrag att hitta och använda litteratur som är jämställd och normmedveten för idrotten.

I screeningen listar vi litteratur med förebilder från alla idrotter men lyfter fram fotbollen som exempel då den har störst urval och användning. Vi listar sagor, skön- och faktalitteratur som är jämställd, normmedveten och speglar idrottens värderingar inom barn- och ungdomsidrott.

Frågor om tillgänglig litteratur & media med idrottstema:

  • Hur många aktuella berättelser om kvinnliga och manliga idrottsförebilder finns det?
  • Vilken litteratur används i läsfrämjande projekt inom idrotten 2013-2017?
  • Hur ser bokutgivningen ut inom idrotten från kvinnliga och manliga författare?
  • Vad digitaliseras för barn & ungdom för att öka mångfalden?
  • Vilka läshjälpmedel finns för barn med handikapp?

Till Inspirationsidan

Till Case & metoder

Till Kom igång kontakta oss!