Case 4 – Pyssel, pizza och bokcirklar som social aktivitet?

När: Start 25 augusti 2016
Var:
 Klubbstugan Hjulsbro IK
Hur: Planering med närbiblioteket Ekholmen och marknadsföring via e-post.
Metod: Social aktivitet, skapa en utställning och starta en bokcirkel inom Läsvågen".
Förening: Hjulsbro IK
Målgrupp: Flickor 10-11år
Antal deltagare: 39 st flickor med 5 ledare och 2 föräldrar
Litteratur: Ur bokcirkelns val och ämne.
Samarbete Projektet Läskickar, Hjulsbro IK med Ekholmens närbibliotek.

Genomförandet
Föreningen Hjulsbro IK  vill inom fotbollen jobba med sociala aktiviteter för att stärka lagsammanhållningen. Föreningen blev intresserade av Läskickar och de möjligheter som finns att stärka flickors långsiktiga idrottande med att läsa om förebilder och att skapa egna berättelser. I planeringen så samarbetade projektet med kanslichefen i föreningen och tog kontakt med Ekholmens närbibliotek, som utifrån föreningens önskemål tog fram ett förslag att erbjuda bokcirklar som social aktivitet. I planering fanns också en idé att spelarna med bibliotekets hjälp får berätta i utställningsform om sina fotbollsupplevelser under fotbollssommaren 2016. Vi började med att mäta magarna med pizza, då flickorna kom direkt från träning. Bibliotekarien presenterade förslaget till spelarna att deltaga i en bokcirkel, där spelarna kommer till biblioteket eller att biblioteket kom till klubbstugan. Antalet deltagare i bokcirkeln kallad Läsvågen, utgår från berättelsen att både läsa, samtala och skriva om sina upplevelser från läsningen. Den 25 augusti var också en riktigt varm sommardag för aktiviteten, arrangemanget gjordes i klubblokalen där projektet och närbiblioteket närvarade. Aktiviteten genomfördes efter träning och avslutades efter 2 timmar i en stekhet klubbstuga.

Effekten av aktiviteten - Av 39 anmälda tjejer så deltog samtliga spelare med ett par föräldrar och en ledare på plats. Tjejerna satt bordsvis och informerades om bokcirkeln Läsvågen och efter Kick off kvällen gick den skriftligt ut till alla ledare och föräldrar via föreningen Hjulsbro IK och Hjulsbroskolan. I skrivande stund så finns bokcirklarna planerade men antalet anmälda deltagare är okänt och kommer att följas upp av projektet. För att påbörja aktiviteter under en fotbollssäsong så bör detta göras i ett tidigare skede under maj-juni.

Av organisatoriska skäl med många aktiviteter i en stekhet förening under säsongen så blev starten för Läskickar något senare in på säsongen än planerat. Vi utgick att läsning i bokcirkel form är en indviduell aktivitet för att prova läsa och skapa som kan utföras även efter fotbollssäsongen. Att för laget som social form utveckla lagsammanhållningen genom att fortsätta skapa & läsa, kommer vi planera in färdiga datum och aktiviteter för det så snart föreningen kan jobba med frågan och laget samlas igen 2017. Då i nära samarbete med respektive ledare som från starten måste vara aktiva och involverade då tjejerna behöver uppmuntran och förstå varför. Utrymme bör finnas att tjejerna får vara med och påverka innehållet under planeringen med en lösning om att läsa och skapa, t ex göra en utställning som social aktivitet om sina fotbolls- och läsupplevelser från bokcirklarna.

Fotbollssäsongen är i skrivande stund över men uppföljning kommer att göras med föreningsansvariga, ledare och föräldrar för kommande aktiviteter. Mer om Kick off kvällen 25 augusti Se artikel här

Till Inspirationsidan

Till Case & metoder

Till Kom igång kontakta oss!