Case 2 – Läsning och boksamtal om värdegrunder och relationer!

bktinnisf12Förenings- och lagaktivitet
När: Maj-September 2016
Var: Hemma på fritiden samt under Bullerby cup.
Hur: Personligt möte med presentation och förankring att medverka i Läskickar.
Metod: Individuell läsning med lagdiskussion och egna frågeställningar.
Förening: BK Tinnis i Linköping
Målgrupp: Flickor 12 år
Antal deltagare: 17 st med 2 ledare som planerade och ledde aktiviteterna.
Litteratur: "Passa bollen" av Anja Gatu, OLIKA förlag 2015 samt individuellt vald litteratur.
Samarbete: Projektet Läskickar med BK Tinnis

Genomförandet
I slutet av april 2016 under ett helgläger, diskuterade ledarna med spelarna i laget att medverka i Läskickar under säsongen i lagarbetet. Laget ville utveckla sina kunskaper och förhållningssätt till normer, värdegrunder och relationer inom fotbollen genom läsning.

Två läsaktiviteter och diskussions tillfällen har genomförts. Första läsaktivitet genomfördes mellan träningar på hemmaplan under maj-juni och den andra läsaktiviteten på Bullerby Cupen 28-31 juli. Ledarna valde till första läsaktiviteten en gemensam bok att läsa, projektet bidrog med 17 st ex av titeln "Passa bollen" då antalet ej gick att låna ihop på biblioteken med lediga ex av titeln. Uppgiften var att utifrån frågeställningen fundera över och redovisa hur fotbollstjejerna i boken "Passa bollen" förhöll sig till varandra ? I den andra läsaktiviteten valde flickorna en individuell bok utifrån temat, lånade på biblioteket eller med en bok hemifrån som de läste under Bullerby Cupen. Efter den andra aktiviteten fick spelarna sjäva redovisa inför gruppen om sin bok och kunde samtidigt dela boktips med varandra. Ledarna Fredrik och Maritha organiserade och följde upp spelarnas läsaktiviteter, lede boksamtalen och gjorde en informell utvärdering med varje spelare om fotboll och läsning under säsongen.

Effekten av aktiviteterna: Att diskutera värdegrundsfrågor lagvis om t ex respekt och förhållningssätt är svårt utan exempel. Här uppfattade ledarna och spelarna genom läsning av berättelser i bokform, att det blev en naturlig diskussion då man diskuterade utifrån innehållet och rollerna i böckerna.  Laget diskuterade även läsvanor och hur de upplevde fotboll och läsning, om det har någon individuell betydelse för att spela fotboll? Planer finns hos ledarna att fortsätta utveckla spelarna i laget genom  läsning av skönlitteratur om fotboll och kamratskap.
Läs här ledarnas egna beskrivningar och effekterna av lagarbetet. Aktivitetsrapport 1 - Aktivitetsrapport 2

Till Inspirationsidan

Till Case & metoder

Till Kom igång kontakta oss!