Case 12 – Drömbiblioteket på klubbhuset!

  • Drömbiblioteket

När: 19-22 juni 2017

Var: Skogsvallen klubbstuga, Hjulsbro i Linköping.
Vad: Tillgång till ett drömbibliotek med litteratur, film och spel mellan idrottsaktiviteterna. Kropp, stjäl och hjärna!
Hur; Planering efter idé och förankring med förening Hjulsbro IK, projektet Läskickar och Ekholmens bibliotek.
Teman: Drömmar och hjältar
Målgrupp: Tjejer & killar 7-12 år samt unga ledare 17-20 år.
Antal deltagare: 7-8 år 74 st och 9-12 år 81 st

Metod 2: Drömbiblioteket anpassat efter målgrupp och barnens intressen.
Spontan aktivitet från barn och unga ledare

Metodik: Tillgänglighet av utvald litteratur, film och spel för målgrupperna och deras intressen där både barn unga ledare var förebilder för varandra i grupperna i nyttjandet av drömbiblioteket.

Läsa och lyssna: Utvald barnlitteratur med sagor & berättelser om idrott och våra teman användes spontant och av unga ledare mellan passen, spontan aktivitet av barn eller grupperna mellan idrottspassen.

Till Inspirationsidan

Till Case & metoder

Till Kom igång kontakta oss!