Case 1 – Fritidsgårdar, aktivera tjejer till fotboll och Läskickar!

En jämnställdhets-, demokrati- och integrationsturnering.
Winning Ground fotbollsfestival - Fritidsgårdar Norrköping.

När: 30 mars 2016
Var: Nya Parken arena Norrköping
Hur; Planering och möten med inbjudan till Norrköpings kommun fritidsgårdar.
Metod: Högläsning med boksamtal om en förebild inom fotbollen.
Förening: IFK Norrköping damsektion
Målgrupp: Flickor 10-12 år
Antal deltagare: 18 lag (med valda länder & landslagnamn) och 160 st tjejer med fritidsledare från Norrköpings fritidsgårdar.
Litteratur för boksamtalen 2 kapitel ur: "Sätt Straffen", Jennifer Wegerup, OLIKA förlag AB 2014.
Samarbete: Östergötlands FF, IFK Norrköpings Damfotbollssektion, Svenska kyrkan och Norrköpings kommun samt projektet Läskickar som stod för arrangemanget med boksamtalen.

Genomförandet: Högläsning och boksamtal utifrån en förebild om fotboll.
Genom att prova på fotboll under roliga former och läsning om en förebild ville vi se om det kan öka intresset hos tjejer och fritidsgårdarna för egna fotbolls- och läsaktiviteter. I pauserna mellan matcherna arrangerades inspirerande högläsning och boksamtal, till detta engagerades en musiepedagog då vi kände till hennes möjligheter att levandegöra berättelser. Vi valde en berättelse uppläst ur 2 kapitel "Sätt Straffen" om fotbollsförebilden Charlotte Rohlin från Linköpings FC. Hur Charlotte upplevde sin första fotbollscup i livet där motståndet var tufft. Museipedagogen ställde frågor till flickorna efter läsningen om de kände samma sak att spela sin första cup som Charlotte gjorde i boken?

Effekter av aktiviteten: Boksamtalen blev uppskattade, med inlevelsefull och inspirerande högläsning ur två kapitel från boken "Sätt Straffen" av Jennifer Wegerup.  Att koppla ihop en pågående fotbollsaktivitet med läsning som inspiration mellan matcherna fungerade organisatoriskt med högläsning och boksamtal under 30 minuter. Att läsa och ställa frågor i ett aktuellt ämne som flickorna direkt kunde relatera till fungerade bra som metod. För att ge utrymme till diskussioner och reflektioner rekommenderas aktivitetstiden till 45-60 min.

Projektet följer upp fritidsgårdarnas och flickornas intresse 2016/2017. De kommunla fritidsgårdarna med ledare och deltagande flickor blev spontant sugna på att gå vidare med fotboll- och läsaktiviteter på fritidsgårdarna det märktes på frågorna från deltagande flickor. Några fritidsgårdar har gått vidare med att arrangera fotboll och läsning som sommaraktivitet. Projektet Läskickar följer upp aktiviteten och nya aktiviteter i möten med Norrköpings kommun projektledare för Fritidsgårdarna. Målet att fördjupa och utveckla samarbetet för ett långsiktigt läsfrämjande under 2017 på fritidsgårdarna i Norrköping. Artikel Linköpings Posten

Till Inspirationsidan

Till Case & metoder

Till Kom igång kontakta oss!