Inspiration

Författaren som inspirerar på en minut!

Inspirationstips 

Berätta genom att skriva (video) - ökade läsvanor hänger också ihop med om läsaren skriver egna berättelser längre än 140 tecken på sociala medier? Uppmuntra spelarna och be t ex spelarna att skriva en dagbok under en cup då det finns tid över mellan matcherna och på läger.

Blogga - Skriva text och dela bilder om sina upplevelser t ex under en fotbolls cup.

Bokväska Biblioteket kan fylla en väska med böcker i olika format. Bokväskan kan lånas med på längre resor till tränings- och sommarläger.

Författarbesök - Bjud in en författare att berätta om sin bok. Samarbeta t ex med ditt lokala bibliotek och kom med önskemål.

Sociala medier - Att skapa och berätta om det bästa ögonblicket, om den bästa boken som du just har läst eller idrottsintresset, att få använda sina kreativa sidor och bli en förebild för kompisar.

Läsande idrottare - Bjud in en fotbollsspelare som skriver böcker eller läser mycket, som förebild och inspiratör.

Mysig miljö  (Drömbiblioteket) Gör en speciell bokhörna på en plats där barnen och ungdomarna kan läsa i lugn och ro.

Högläsning Läsa högt kan vuxna göra för alla åldrar. Eller låt barn och ungdomar som gillar att läsa högt turas om att läsa när andra lyssnar.

Boksamtal Efter högläsning i grupp med barnen kan ni samtala om innehållet och personerna i berättelsen, hur de upplevde boken, utifrån en frågeställning lära barn genom läsning hur man respekterar andra o s v.

Lyssna i bussen Under resor till och från matcher uppstår mycket dötid. Passa på att lyssna på en bok tillsammans. Tala sedan om den. Hur upplever barnen eller ungdomarna boken? Det finns inga rätt eller fel!

Läs och skriv på lägret På läger finns det tid för vila. Vila med en bok eller skapa en skrivaraktivitet. Kanske idrottspoesi eller ståupp-läsning?

Vad läser tränaren? Vad var den senaste boken tränaren läste? Be barnen och ungdomarna i laget att tipsa om en bra bok som tränaren sedan får läsa och berätta om. Eller tvärt om…

Boken bättre än filmen? Läs boken och avsluta med filmen. Vilken var bäst?

Magasin, serier, faktaböcker Be er bibliotekarie om faktaböcker och seriemagasin som handlar om den idrott som ni utövar.

Måla och skapa - Låt barnen beskriva det de läst i bild och form.

Läskickar! Jämställda och inkluderande läsfrämjande laginsatser koncept & metoder att använda!

Läsvanor - inspirera och intressera barnen att läsa, skapa och berätta genom förebilder som  exempel. Arrangera en kickoff med pizza eller fika. Använd något av ovanstående verktyg och ta reda på hur och om barnen läser idag och vad de skulle vilja göra för att läsa?

Källor från forskning och rapporter 2013-2017 för egen läsning: