Fakta

Redovisad projekttid: 1 feb 2016 - 31 december 2017

Läsfrämjande insatser & metodutveckling: 30 mars 2016 - 10 oktober 2017

Totalt antal deltagare: 1 309 st

Barn 6-13 år: 1 104 st - Fokusgruppen - 90 % tjejer & 10 % killar (idrottscamp & fotbollsskola)

Unga & vuxna ledare 17 - 55 år: 182 st 60 % män och 40 % kvinnor.

Ledningsgrupp och samarbeten: 23 kontakter - 51 % kvinnor och 49 % män. 

Total budget 24 mån: 660 000 SEK.

Beviljade medel för Läsfrämjande insatser från Statens Kulturråd. 2015 - 250 000 SEK (2016) och 2016 - 250 000 SEK (2017). Egna insatser 80 000 SEK per år.

Projekttid totalt: 1 245 timmar

Nyckeltal projekttid och resultat
- Per timme=530 SEK
- Per deltagare = 504 SEK
- Per case i metodutveckling =33 000 SEK

Medverkande i Läsfrämjande insatser & metodutveckling

Läsfrämjande Läskickar i siffror, nyckeltal och statistik 

Sammanfattning koncept & metodutveckling 2016-2017

Läsfrämjande, språkstöd och jämställdhet! 

Kulturrådet läsfrämjande insatser läs här.

Forskning och läsfrämjande insatser Kulturrådet Med läsning som mål 2015. 

Språkutveckling små barn och nyanlända svenskar - Språklust på flera språk.

Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter - Kodknäckarna har samlat allt  ett ställe.

Jämställdhetsarbetet, genusforskning och normer - har samlas krafterna.

Idrottsveriges jämställdhets satsning och normarbete - Strategi 2025.

 

SVERIGES LÄSVANOR, MEDIATRENDER & IDROTTEN 2016 

Aktuella Mediatrender & läsvanor i Sverige Statistik databas (NordiCom Göteborgs universitet).

Svenskarnas Läsvanor 2016 (NordiCom Göteborgs universitet).

Idrotten i siffror aktiva barn & ungdomar 2016 (Riksidrottsförbundet).

 

SAMARBETSPARTNERS 

Operativt - läsfrämjande insatser inom idrotten & fritidsgårdar

Medverkande parter, föreningar och fritidsgårdar i metodutvecklingen: 

Winning Ground Fotbollsfestival för tjejer 10-12 år i Linköping & Norrköping.

Linköpings FC Fadder akademin, BK Tinnis, Hjulsbro IK, Linköping Kenty DFF , Inkluderande fotboll Bollihop - BK Tinnis/KFUM Linköping Berga och Bäckskolan öppna fritidsverksamhet samt Norrköpings kommun fritidsgårdar i samarbete med IFK Norrköping DFF i Norrköping.

Linköpings stads- och närbibliotek.

SAMVERKANSPARTNERS

Strategiskt  -  nätverk, kunskap, resurser och organisationsstrukturer!

Redaktör av detta innehåll är Jan BM Karlsson projektledare under projekttiden 1 februari 2016 t o m 31 december 2017. Med reservation for eventuella felaktigheter från vår projekt dokumentation samt tillförlitliga källor. 2018 © OLIKA FÖRLAG AB