Workshop ÖFF, SISU o BIBLIOTEK

Workshop 4 OLIKA, ÖFF, SISU och Regionbibliotek. Läskickar!
2017-09-11
Närvarande: OLIKA Läskickar Jan Karlsson och ÖFF Johan Thorén.
Regionbiblioteket Ingrid Loeld Rash och SISU Hans Wetterhall.
Sammanfattning av mötet:
 1. För Läskickar 2018 är målet att paketera och leverera fem koncept & metoder för läsfrämjande inom fotbollen i länet. Syftet är att för föreningsledare, fritidsledare och bibliotekarier förenkla, förtydliga och erbjuda en mångfald av beprövade läsfrämjande aktiviteter i ett sammanhang på olika arenor. Uppdraget från Kulturrådet för läsfrämjande inom idrotten fotboll är att använda metoder, litteratur och medier i ett genus- och mångfaldsperspektiv. Barn- och ungdomslitteratur utan stereotyper och som är normkritiska. Målgruppen är fotbollsföreningar med ungdomsverksamhet 8-19 år och fritidsgårdar med idrottsaktiviteter. I vår ansökan så lyfter vi vikten av fortsatt organisering av samarbeten, förankring, att skapa läslust med förebilder utifrån barnens egen väg till berättelser.

Metoder som provat i Läskickar 2016-2017
Barn & ungdomars delaktighet för läslust en rapport från 2014
 1. SISU Östergötland – presentation av organisation. SISU Tre kontor Motala där Hans utgår ifrån samt Idrottens hus i Linköping och Norrköping med ledning och idrottskonsulenter. Organiserad under Riksidrottsförbundet RF men diskussioner om organisationsförändringar finns om att slå ihop Idrottsutbildning i en organisation tillsammans med specialförbunden som t ex Svensk fotboll och andra idrotter.

SISU har i länet deltagit i läsfrämjande projekt som genomförts.
2013 – 2014
Motala kommun, Motala bibliotek, Motala Läser Idrott. Facebook
Bla författarbesök Martin Bengtsson boken ”Skuggan av San Sansiro”
SISU Idrott & läsning verktyg & metoder (resultat av PAUS projekten 2015)
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/stodverktyg/Verktygochmetoder/idrottochlasningsatsning/
 1. Regionbiblioteket Östergötland – organisation och uppdrag regional biblioteksutveckling.
  Projektägare och deltagare i läs- och skrivfrämjande utvecklingsprojekt.
  Läsvågen som startade 2015 och avslutades 2017 för att öka barns läslust. Syfte - I Läsvågen lyfter vi fram cirkeln som metod för läsning, skrivande, samtal, berättande och litterär gestaltning. Med läsaren i fokus ska vi ta fram olika koncept kring cirklar, handledningar och metodtips, med inriktning på läsning, berättande, samtal och skrivande, i det fysiska rummet och digitalt. Pågående projekt t ex MIK i praktiken och Unga berättare.
 2. Kultur inom idrotten – en väg till framgång?
  Under mötet uppkom diskussion om av vad uppsidan är att använda Kultur och t ex Läskickar inom fotboll. Östersunds FK resa från division 2 till elitfotboll i Sverige och nu Europa har konsekvent jobbat med A-laget i olika kulturprojekt. Grundläggande är att träna motorik, kropp och spelförståelse inom fotboll men att också träna hjärnan och själen, se stärkt självkänsla och grupptillhörighet hänger ihop.
  Om ÖFK kulturprojekt
 3. Koncept & metoder – presentation och process Johan ThorénInstick och idéer
  SISU – Hans. Tacksamt om det finns färdigt koncept t ex vid läger där lagen kan jobba med Läskickar. Kulturen är en stark spelare och vi måste presentera för föreningar och lag varför använda kultur och Läskickar i sin förenings- och lagutveckling för framgångsrikare.
  Erbjuder lagen en ”RESVÄSKA” för cup och lägerverksamheten.
Regionbiblioteket Ingrid – Bäst att kontakta och jobba med stads- och närbiblioteken.
Förebilder - Entusiasmera och komma igång på rätt sätt och på olika sätt.

ÖFF Johan – Hur kan vi organisera, förslag paketera fem koncept & metoder med mångfald och flexibilitet för olika målgrupper, åldrar och kön i ett genusperspektiv.

Jämställdhets fråga– Killar har mindre nivå på läsförståelse o läslust, regering direktiv förebilder. Genus – Att det finns jämlik litteratur och media, visa vad tjejer kan?
Kampanjer – hur vi skapar vi ett sammanhang med fotboll och Läskickar.
A) Lagberättelse – stärka laget och teambyggande
B) Fotbollsevent med boktema – stärka laget & spelaren t ex självkänsla
C) Tagga ner med en bok – ej föreningsaktiva, läs- & fotbollsaktivitet som lärande.
D) Kreativ arena – bibliotekserbjudande till förening och arrangörer av cuper.
 1. Regionalt event Läskickar som uppstart? Förslag att i januari 2018 samla fotbollsledare med ett program av inspiratörer och ledare som använder Läskickar m fl. T ex bjuda in läsambassadör Jonas Unenge (sitter också med i Läsdelegationen).
 2. SISU – Utbildning, aktivitet och lokal stöd kollar Kultursatsning Östersund.
  Korsutbildning av föreningsledare och bibliotekarier i biblioteks- och föreningskunskap?Studiemedel, vad behövs och behov resurser.
 3. Projektplan ansökan - Projektledning Läskickar Janne skickar ut förslag på projektplan, organisation, resurser och tidplaner där vi kör en e-posttråd och diskuterar ett förslag till nästa workshop 10 oktober som då presenteras och förankras med föreningar.
Vid pennan
Jan Karlsson
projektledare
0723-81 69 09