Workshop föreningar

Onsdag 15 mars 2017

Deltagande var ledare med projekterfarenhet från Läskickar 2016 inför planering av koncept- och metodutvecklingen projektåret 2017. Deltagande föreningar Hjulsbro IK och BK Tinnis med projekt- och utvecklingsledarnas insamlade erfarenheter och dokumentation från övriga Läskicks aktiviteter.

Vi diskuterade bl a utifrån forskning och erfarenheter Läskickars förutsättningar för att skapa stöd till tjejers läslust och läsmod i projektet. Ledarna tog även del av tips från läscoachen och läsambassadören  Jonas Unenge. Workshop2_Föreningar_15mars

Värt att notera:

 • Varje förening och lag med individer är unik, laget äger aktiviteten och att Läskickar skapar möjligheter och förutsättningar att prova metoder och koncept. Detta formas under lagaktiviteterna säsongen 2017, utifrån behov från ledare och barn med innehåll.
 • Att läslust och läsmod hos våra barn bör skapas med att planera, agera, aktivera och utvärdera under projekttiden och är en förutsättning för ett lyckat resultat!
 • Att tillgängligheten av böcker och medier samt förebilder är viktigast.
  Det enkla går före det svåra!
 • Att delaktighet och förankring i tjejlagen jätteviktig & föräldrar viktig, om varför och hur? Yngre åldrar 4-6 år bör leken styra berättelsen med sagor och förebilder utifrån barnens fanatsi och idrottande. Anm; Stödjer resultatet från Regionbibliotekets studie (KUR 2013/2477) Barns_egna_vägar_till_berättelsen_en_förstudie om barns delaktighet i berättelser:
  Harts modell om barns delaktighet för framgång med läslust!
 • Att använda berättelsen utifrån en mångfald av metoder för att skapa läslust och läsmod!
  Att Lästvång är uteslutet och inte framgångsrikt.
 • Att skapande av egna berättelser är en lustfylld aktivitet och väg in för att stärka tjejernas läslust och läsmod! Skapa och läs om hur man gör berättelser
 • Att förebilder är viktiga för att lyckas med att skapa läslust!
 • Att använda kvinnliga fotbollsförebilder i Läskickar aktiviteter även för pojkar 12 år, det vill en ledare prova inom Läskickar och det har vi sagt okay till.
 • För långsiktighet att främja läsutveckling på barns fritid är att föreningscoacher behövs på bibliotek som lag kan.vända sig till.
 • Att SISU som utbildningsorganisation i sin ordinarie verksamhet och utbud erbjuder ledarutbildning där Läskickar för barn är integrerad i idrottsutvecklingen.

Till Inspirationsidan

Till Case & metoder

Till Kom igång kontakta oss!