Workshop bibliotek

Onsdag 7 juni 2017
Närvarande: Läskickar! projektledning  Jan Karlsson och Östergötlands FF processledare Johan Thorén . Regionbiblioteket Ingrid Loeld Rash och Linköping bibliotek Marie Sääf.
Utskrift på sammanfattning av mötet PDF
Presentation bilaga workshop Johan (kommer strax här)
Sammanfattning av mötet:
 1. Bibliotekets uppgift i Läskickar processen & till nästa workshops:
  Informera biblioteksnätverket Östergötland om projektet Läskickar! i Östergötland.
  Om Läskickar! www.laskickar.se
  Case & metoder varför och hur?
  www.laskickar.se/metoder
  Föreningen tänker och tycker workshop -
  www.laskickar.se/aktiviteter/workshop-foreningar/
  Varje förening och lag med individer är unik, laget äger aktiviteten”.
 2. Biblioteket tar fram en projektkontakt för 1 möte i månaden fram till oktober 2017 som medverkar operativt med biblioteks perspektivet på idrott & läsning?
 3. Workshops - Med föreningar skapa koncept och innehåll på en generell handledning för barnboks bibliotekarier, en föreningsguide som publiceras digitalt på Laskickar.se och länkas till bibliotekets webbar.
 4. Förebilder & Coacher behövs för att driva på läsfrämjande inom idrotten och kanaler. Hitta en context i idrottsutbildningar hur vi kan använda barn- och ungdomslitteratur för lek och lärande genom lustfyllda metoder som skapar läsmod!
 5. Berättelsen är det centrala med att läsa, skapa och själv dela berättelser med andra i en en mångfald av medier. För inlärning är böcker, ljud och film med pedagogiska spel det bästa. Digitala verktyg skapar fördel av en större tillgänglighet i lärandet.
 6. Bibliotekets roll - Jobbar med alla samhällsgrupper i uppdraget. Barnens fritid idrottsintresse. Få föreningar och lag att kontakta biblioteken för läsfrämjande aktiviteter långsiktigt.
  HUR? - För detta ta fram koncept & metoder. Struktur och organisation på hur idrottsföreningar funkar, roller och verksamhet. Större och mindre ort olika förutsättningar med kontaktvägar.
 7. Läslovet 2018 projekt Östergötland - Lägerverksamhet med idrott under lovveckor skapa läsfrämjande aktiviteter. Fotboll i samarbete med Läskickar där plattform finns med kontakter?
 8. Läsfrämjande metodutveckling bibliotek 2017? Ekholmens närbibliotek
  Linköping Kenty DFF - Fotbollsskola med tema jämställdhet. Grupper besöker biblioteket i vecka 25 måndag-onsdag mellan 1230-1430 1 timme. Planeras 8/6.
  Hjulsbro IK camp vecka 25 för flickor och pojkar 7-12 år med 14 grupper. Tillgängligt klubb bibliotek. Torsdag är biblioteksdagen, eget valt tema och metod.
  Läskickar måndag-onsdag Kreativ hub/studio som ger möjlighet att skapa en kort story för film & spel i bild och text, utifrån aktuella teman barnen väljer.
 1. Presentation Johan - Roller, koncept & metoder
  Hur organisera koncept & metoder för lagidrott - Johan presenterade enligt bilagan.
 1. Bibliotekets roll och verktyg i kontakt med föreningar och idrottslag?
  Koncept - Barnboksbibliotekarie bör veta hur och varför använda Läskickar när förening/lag frågar om läsfrämjande aktivitet. Att idrotten jobbar med fostrande och lärande genom lek och lustfyllda aktiviteter kopplat till önskemål och frågeställningar som används inom idrotten, på olika arenor.
  Metoder & verktyg - Generell handledning på koncept och metoder med verktyg via Laskickar.se? En föreningsguide från SISU, på hur man jobbar med en förening och lag?
  En lista på idrottsföreningar och kontakter i barnbibliotekets område. Stor skillnad på storstad och mindre ort om kännedom och kontakter.
 2. Laskickar.se - digital kanal för inspiration och projektresultat idag av läsfrämjande koncept & metoder. Utvecklas med kontaktvägar för föreningar och bibliotek.
 3. SISU Östergötland- är idrottsutbildare och deltar 2017 i Läskickar på möten och workshops med föreningar och senare med biblioteken..
 4. Avslutande workshop Förening, SISU och Bibliotek måndag 11 september kl 9.00-11.00.
  Vi blir ca 10-12 deltagare. Lokal; Götabiblioteket Linköpings stadsbibliotek.
Vid pennan
Jan Karlsson
projektledare
---------------------------------------------------------
Onsdag 8 mars 2017
Deltagande från projektet Läskickar Jan Karlsson (sammankallande), OLIKA förlag Marie Tomicic, Regionbiblioteket Ingrid Loeld Rasch, Linköpings stads- och närbibliotek Marie Sääf.
Läskickar 2017 Inledning med att informera och inspirera utifrån Läskickar 2016 och planering för koncet- och metodutvecklingen för läsfrämjande. Workshop_Bibliotek_8 mars PDF
 1. Projektet Läskickar önskar i samarbete med biblioteken 2017, dokumentera barn- och ungdomslitteratur i tema rubriker, som motsvarar de värdegrunder som finns inom idrotten och projektet Läskickar i Östergötland med uppdraget från Statens kulturråd.
 2. Diskussion kring normkreativt tänkande och jämställd litteratur för tjejer, hur förlag, bibliotek och föreningar kan uppmuntra föreningsledare att använda barn- och ungdomslitteratur som följer samhällets & idrottens värdegrunder om lika värde, jämställdhet, mångfald och demokratiska värdegrunder?OLIKA förlag är sedan 2007 utgivare av litterära verk som är normbrytande med jämställdhets- och mångfaldsperspektivet. Såg ett stort behov på marknaden för att stärka kunskapen och utvecklingen inom normbrytande litteratur med lättlästa och roliga barn- och ungdomsböcker som attraherar till läsning om berättelser.
 3. Barnbokserien ”Fotbollsstjärnor” om och med fotbollsförebilder som Charlotte Rohlin m fl landslagsstjärnor, berättar om sin uppväxt och fotbollsupplevselser som inspirerar många barn i alla åldrar. Ungdomsboken Ta Makten – för att du kan! som handlar om att stärka självbilder och hur man kan hjälpa sig själv och förstå andra utan att döma etc etc.
 4. Biblioteken jobbar utifrån samhällets värdegrunder med jämställdhet, mångfald och integrationsfrågor. Normkritiskt tänkande kommer personalen att få mer kunskap om 2017. Det generella biblioteksutbudet är till för alla utifrån ett demokratiskt perspektiv. Inom olika temaområden och samarbeten kan barn- och ungdomslitteratur inom detta område lyftas fram.
 5. Hur fångar projektet Läskickar barn- och ungdomars intresse?
  Metodutveckling av läsfrämjande aktiviteter görs i samarbete med föreningar och ungdomslag för tjejer 6–12 år, som har en organiserad demokratisk process med förankring från ledare till barn och föräldrar. Läskickar förankrar hos föreningsledare som i sin tur förankrar och bollar idéer med barn och föräldrar. Läskickar får sedan återkoppling och gemensam planering av roller och funktioner som kan genomföra aktiviteterna.
 6. Hur blir föreningsledare intresserad av läsfrämjande aktiviteter?
  Projektet Läskickar genomför personliga möten med viktiga roller och beslutsfattare som föreningsordförande, ungdomsansvarig i styrelsen, kanslichef och fotbollsledare.
  Presentation och med frågeställningar enligt bifogade bilder
 7. Långsiktigt läsfrämjande bibliotek – föreningar – lag hur åstadkommer vi det?
  De behov som vi sett 2016 och som vi 2017 har mål att genomföra är:- Generell handledning för idrottsledare & bibliotekarier för samarbete och hur komma igång?- Gemensam konceptutformning av olika ”arenor” definiera ledare av processen, aktivitetsledare, funktioner, resurser och innehåll med aktiviteter som passar bäst.- En lista på tillgänglig idrottslitteratur och utifrån Teman som - värdegrunder, relationer, fair play, stärka självbilder och förebilder.- Bibliotekspersonal behöver mer kunskap om hur föreningar fungerar och inom fotboll hur de jobbar med barn- och ungdomars utveckling. Marie S. och Ingrid diskuterar och återkommer till ÖFF Johan Thorén med idéer om en personalaktivitet.
 8. Läskicksaktiviteter Linköping – Marie Sääf ska få en kontaktlista och karta på aktiva föreningar och lag inom Läskickar.
 9. Winning Ground presenterades winningground.se
  Linköping 5-6 augusti Efter den 30 april kan LFC planera aktiviteter för festivalen.
 10. Vi bestämde att bygga vidare på konceptet och stärka olika aktiviteter utifrån berättelsen.
  Med aktivitetsledare från biblioteket, OLIKA, LFC eller andra som håller i läsfrämjande aktiviteter på olika platser och arenor under festivalen på Ljungkan och Linköings arena?
 11. Winning Ground Norrköping planering med kommunens fritidsgårdar presenterades:
  Påsklovsaktivitet och sommarläger Vecka 26
 12. Fadderprojekt Linköpings FC ambassadör Läskickar besöka skolor och fritidsgårdar 2017.
 13. Workshop – konceptutveckling bibliotek.
  Utifrån Läskicksaktiviteter 2017 dokumentera och prova metoder på de olika arenorna för att gemensamt utforma koncept enligt beskrivning och uppställning.
 14. Processledare – Föreningsledare, förälder eller biblioteket?
  Aktivitetsledare? – Lagledare, Författare eller Bibliotekarie. Innehåll för läsfrämjande aktiviteter och metoder passar bäst i vilka sammanhang, resultat från metodutveckling inom arenor bör styra svaret? Vad passar bäst när och hur, tar vi gemensamt fram en bild f r o m ny workshop träff efter påsk.
Vid pennan // Jan Karlsson projektledare