Aktiviteter

År 3 - 2018

Seminarium genomförs  om att tänka i nya vanor!

Planerat och bestämt att genomföra en kunskapsdag om att tänka i nya vanor den 14 mars i Linköping, för att stärka nätverket, samverkan och sprida kunskap om Läskickar!

Mål

  • Att validera framtagna läsfrämjande koncept och metoder i sociala lagaktiviteter.
  • Att bygga vidare på samverkan för långsiktiga läsfrämjande insatser inom idrotten.
  • Att börja skapa inspirerande och lärande digitalt innehåll på webb platsen LASKICKAR.SE

Så lyckas vi!

SISU Idrottsutbildarna kliver in i projektet och tillsammans undersöker vi formerna för att skapa strukturer med ett långsiktigt läsfrämjande samarbete. Inom pågående Idrottslyftet och strategi 2025 för världens bästa jämställd idrott! Regionbiblioteket i Östergötland deltager i strategisk planering och Göta biblioteken i sin ordinarie biblioteksverksamhet efter möjlighet och resurser.

Läskickar! jobbar med idrottens värdegrunder, lek och lärande som grundpelare! Genom att tänka i nya vanor blir jämställd genom handling, är inkluderande i praktiken och visar på mångfald.

I nära och förankrat samarbete med idrottsföreningar, lagidrotten fotboll och fritidsgårdar finslipas våra läsfrämjande KONCEPT & METODER 2018! Där läsningen stöds  och skapar intresse för att samtala i aktuella ämnen och kreativt skapa egna berättelser. Detta bör stödja till positiva läsvanor och individuell språkutveckling samt ökad läsförståelse.

Därefter skapar vi korta utbildningsfilmer baserat på varje metod. Rörlig media är bra för spridning, passar föreningar och skapar ökad tillgänglighet. I läsfrämjande insatser används tjejernas egna idrottsförebilder samt annan skön- och faktalitteratur och media utan stereotyper och som är normmedveten. Tillgängligt läsfrämjande oavsett social tillhörighet

År 2 - 2017 

Fakta och siffror

Projekt- och aktivitetsplan (PDF)

Metodutvecklings Case - event, föreningar & lag

Resultat koncept & metoder

Sammanfattning År 1- 2 (PDF)

År 1 - 2016

Projekt- och aktivitetsplan

Projektlogg

Metodutvecklings Case - event, föreningar & lag

la%cc%88skickar_hjulsbro_400pxdsc_0116_2