Aktiviteter

Läskickar! projektaktiviteter

Projektet Läskickar! planerar, samordnar, stödjer och uppmuntrar till positiva samarbeten för läsfrämjande aktiviteter utifrån jämställdhet, normkreativt tänkande och mångfald!

Mellan ansvariga, lagledare, spelare och biblioteken som naturlig resurs samt näringslivet med sin samhällssponsring för läsfrämjande aktiviteter för tjejer. Detta är projektets förutsättning för lyckad metodutveckling av läsfrämjande aktiviteter inom fotbollen för tjejer.

Vi utgår från att "berättelsen" är det centrala för att skapa Läskickar! genom att läsa, skapa och dela läsupplevelser med varandra genom förebilder och områden kopplat till idrotten och fotboll.

Genomförda Läskickar! år 1 - 2016

la%cc%88skickar_hjulsbro_400pxdsc_0116_2Projektplan och aktiviteter

Case & metoder rapport

 

 

Planerade Läskickar! år 2 - 2017 Projektplan PDF

Kulturrådet biföll förlängning av projektet Läskickar! i Östergötland för 2017.
Vi planerar fortsatta aktiviteter och bokar möten med föreningar och tjejlag 6-12 år i fotboll. Nytt! Linköpings FC, Regionbiblioteket och Fritidsgårdarna i Norrköping deltager nu i projektet.

Strukturell process för samverkan mellan föreningar, klubbar, spelare och bibliotek.
Arrangemang: Bibliotek-, förenings- och lagaktiviteter
När: Under planering till 2017
Var: Östergötland fotbollsföreningar
Hur: Förankring och samverkan mellan fotbollslag, fritidsgårdar och Regionbiblioteket.
Metod: Strukturellt samarbete i funktioner mellan Bibliotek, Förening, Lagledare och spelare.
Föreningar: 58 fotbollslag i Östergötland som vid personliga kontakter visat intresse 2016.
Målgrupp: Flickor 6-12år
Antal deltagare beräknat: 1 000
Litteratur: Som spelaren eller laget själva väljer utifrån sina mål och behov av läsningen.
Samarbete: Projektet Läskickar, Regionbiblioteket Östergötland, Östergötlands FF, Linköping och Norrköpings kommun samt fotbollsföreningar i Östergötland.

Syfte - Det finns ett stort intresse från de föreningar som varit med och de har provat olika metoder, alltifrån att ha läsning på cuper till att ordna sociala event med berättande och läsning och boksamtal. Det finns också ett intresse från biblioteken att koppla upp sig emot fotbollsföreningar även om det också är ny mark för de flesta. Läskickar! fungerar därför som en plattform där fotbollsklubbar och bibliotek kan mötas. Läskickar! drivs av ett förlag som brinner för litteratur och läsning och som har en stark samarbetspartner i ÖFF som vill ta det här vidare, och jobba än mer aktivt för att tillsammans med Läskickar! identifera fler möjligheter till berättande och läsning ute i klubbarna.

Läskickar! Jobbar långsiktigt genom att bygga nätverk, stimulera kunskapsöverföring och skapa arenor som koncept med utvecklade metoder och verktyg för läsfrämjande inom idrottslag. Med marknadsföring av Läskickar! på www.laskickar.se , förbunds- och föreningsorgan samt i press & media.