Vad är Läskickar?

 • Läskickar är ett jämställdhetsprojekt med inkludering och mångfaldsarbete inom läsfrämjande!
 • Utvecklar läsfrämjande insatser med koncept och metoder för lagidrotten med fotbollen som förebild.
 • För fokusgruppen tjejer 7-15 år!

Läskickars mål 2018

 • Att validera framtagna läsfrämjande koncept och metoder i sociala lagaktiviteter.
 • Att bygga vidare på samverkan för långsiktiga läsfrämjande insatser inom idrotten.
 • Att börja skapa inspirerande och lärande digitalt innehåll på webbplatsen LASKICKAR.SE

Våra tre visioner och långsiktiga mål!

 • Att Läskickar kan användas transparent för alla lagidrotter, anpassat efter målgrupp och ålder med fokus på jämställdhet, normmedvetenhet, social jämlikhet och inkludering!
 • Att skapa metoder och koncept som både idrottsrörelsen och bibliotek kan använda sig av och som integreras i befintliga strukturer i idrottssverige och i bibliotekssverige.
 • Att alla fotbollsföreningar i Sverige med barn mellan 9-15 år inom 5 år bör veta vad Läskickar är för något och att 20 procent har provat minst en metod.

Så lyckas vi!

SISU Idrottsutbildarna kliver in i projektet och tillsammans undersöker vi formerna för att skapa strukturer med ett långsiktigt läsfrämjande samarbete. Inom det pågående Idrottslyftet och strategi 2025 för världens bästa jämställd idrott! Regionbiblioteket i Östergötland deltar i strategisk planering och Göta biblioteken i sin ordinarie biblioteksverksamhet efter möjlighet och resurser.

Läskickar jobbar med idrottens värdegrunder lek och lärande som grundpelare! Genom att tänka i nya vanor stärks jämställdheten genom handling, är inkluderande i praktiken och visar på mångfald.

I nära och förankrat samarbete med idrottsföreningar, lagidrotten fotboll och fritidsgårdar finslipas våra läsfrämjande KONCEPT & METODER 2018! Där läsningen stöds  och skapar intresse för att samtala i aktuella ämnen och kreativt skapa egna berättelser. Detta bör leda till positiva läsvanor, individuell språkutveckling och ökad läsförståelse.

Därefter skapar vi korta utbildningsfilmer baserat på varje metod. Rörlig media är bra för spridning, passar föreningar och skapar ökad tillgänglighet. I läsfrämjande insatser används tjejernas egna idrottsförebilder samt annan skön- och faktalitteratur och media utan stereotyper och som är normmedveten. Tillgängligt läsfrämjande oavsett social tillhörighet!

Vad är läsfrämjande?

Kulturrådet har definierat läsfrämjande på följande sätt. Läsfrämjande är att:

 • Göra läsare av läskunniga.
 • Öppna vägar till litteraturen för den som inte läser.
 • Öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i alla åldrar.
 • Ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur.
 • Ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och läsaridentitet.

Läskickar! är ett samarbete mellan OLIKA förlag  Linköping Östergötlands FF, Regionbiblioteket och SISU idrottsutbildarna

SAMVERKANSPARTER

Delfinansiär Statens Kulturråd för läsfrämjande insatser 2016-2018