Om Läskickar!

Följ Läskickar här

 

ÄR FOTBOLL + LÄSNING = SANT!?

Kan fotboll inspirera till att fler tjejer läser mer och bättre?

Kan fotboll och läsning i samspel leda till:
- bättre självkänsla och självförtroende hos spelare?
- bättre sammanhållning i laget?
- bättre samspel på och utanför plan?

Förebilder har ett starkt symbolvärde för ökad läslust!

Ett verkligt exempel på Läskickar! På Fritidsgården högläser fotbollsledaren Ella inspirerande berättelser ur bokserien "Fotbollsstjärnor" om kvinnliga fotbollsförebilder som Kosse Asllani och Lotta Rohlin.vid mellanmålet före fotbollsaktiviteten. Ett sätt för att inspirera tjejerna till berättelser kopplat till

Vad är Läskickar? 

Läskickar är ett läsfrämjande projekt inom lagidrotten fotboll som undersöker svaren på hur vi skapar samarbete, koncept och metoder för långsiktiga och jämställda Läskickar för tjejer. Läskickar i Östergötland är en vidareutveckling med erfarenhet från PAUS-projekten 2014 . Barn som leker mycket med boll får bättre spelsinne och bollkontroll. Likadant är det med läsförståelsen, de barn som läser mycket tränar både hjärnan och läsförmågan. Det gäller även oss vuxna som förebilder i allra högsta grad!

Hur jobbar vi?
Projektet är att uppdelat i två delar i en process- och en inspirationsdel.

Hur ser processen ut?
Läskickar samarbetar och samverkan med ett antal föreningar och lag i Östergötland för att utforska och pröva olika läsfrämjande aktiviteter. De medverkande äger aktiviteten och genomför metodutveckling i samverkan eller i egen regi med stöd av Läskickar! Projektarbetet startar vertikalt och genomför läsfrämjande horisontellt.
Vertikalt  
- Aktivitetsidé, samverkan och förankring.
Horisontellt - Inspirera, planera, skapa resurser, stödja och utvärdera.

Inspiration!
Läskickar vill även informera och inspirera brett om hur man som tränare och ledare på ett enkelt, konkret och lustfullt sätt kan arbeta med läsfrämjande aktiviteter.

Varför?
Läsförståelsen bland unga har trenden senaste decenniet varit under OECD genomsnittet för både flickor och pojkar. 2016 har trenden vänt uppåt igen i Sverige i jämförelse med övriga OECD-länder. Idrotten och fotbollsmiljön på fritiden är en ingång för att få läsa, skapa och berätta olika berättelser utifrån barnens idrottsintressen, lust och tankar.

Syfte?
Projektet Läskickar syftar till att i nära samarbete med ungdomslag i fotbollsföreningar och fritidsgårdar ta fram koncept och metodik för ett långsiktigt läsfrämjande.

För vem?
Projektet jobbar utifrån genus-, mångfald- och jämställdhetsperspektivet. Läskickar! riktar sig under projekttiden till tjejer 6-13 år som är aktiva i Östergötlands fotbollsföreningar.

Vilka står bakom?

 

Projektägare OLIKA förlag i samarbete med Östergötlands FF, Regionbiblioteket och från 2017 SISU idrottsutbildarna i Östergötland. Projektet Läskickar delfinansieras av Statens Kulturråd, projektägaren och samarbetspartners tillsammans.

Medverkande parter, föreningar och fritidsgårdar i metodutvecklingen: Linköpings stads- och närbibliotek, Winning Ground Fotbollsfestivalen för tjejer 10-12 år i Linköping & Norrköping, Linköpings FC Fadder akademin, BK Tinnis, Hjulsbro IK, Linköping Kenty DFF , BK Tinnis/KFUM Berga och Bäckskolan öppna fritidsverksamhet samt Norrköpings kommun fritidsgårdar i samarbete med IFK Norrköping DFF i Norrköping.