Om Läskickar & Läsfrämjande idrott

Läskickar! I Östergötland är till för lagidrotten med fotbollen som förebild där vi provar demokratiskt framtagna läsfrämjande koncept & metoder i sociala lagaktiviteter.

För att skapa inspiration och lust till kreativt lärande med läsning och skrivande inom idrotten! Med ömsesidig delaktighet där vuxna, ledare, barn & ungdomar samverkar med gemensamma mål och värdegrunder. 

Läskickars! främsta fokusgrupp är unga tjejer för att ge dem plats och uppmärksamhet och varje läsfrämjande koncept & metod bör anpassas efter målgrupp och ålder!

Läskickar! jobbar i läsfrämjandet med idrottens värdegrunder, lek och lärande som grundpelare!

 

Varför är Läsfrämjande insatser inom idrotten viktig!

  • LÅNGSIKTIGHET med starkare rörelse- & läsförståelse! -  Barn och unga idrottare slutar allt tidigare med rörelse och idrott på fritiden samtidigt som intresset for läsningen upphör!  Den utvecklingen vill vi med dig och din idrottsförening eller fritidsgård vanda till något positivt utan plikt genom att skapa inspiration och nyfikenhet for läsning och rörelse! For barn och ungdomar inom idrotten och i samhället! Skapa hållbara möjligheter för idrottande och rörelse med stärkt läsförståelse och språkutveckling hos unga där kultur & idrottsförebilder används med gemensamma jämställda värdegrunder!

  • IDROTTSFÖREBILDER - Med Idrottens utveckling och kvinnliga framgångar vill Läskickar! lyfta fram idrottsförebilder i möten och inspirerande berättelser i böcker och medier med kvalité, för att öka mångfalden!

  • JÄMSTÄLLDHET & NORMER - Idrottens gemensamma beslut att bli världsbäst 2025, synkar vi med Läskickar! inspirerande läsfrämjande koncept & metoder som verktyg att skapa förståelse, kunskap och utveckling för en rättvis, jämlik och jämställd idrott!

Om projektet Läskickar! Läsfrämjande insatser inom idrotten!

Läskickar! I Östergötland blir 2018 en gemensam plattform med ett tajtare samarbete mellan OLIKA Förlag  Linköping Östergötlands FF, Regionbiblioteket och SISU idrottsutbildarna och möjligheter for alla lagidrotter och idrottsföreningar i länet!

Med SISU idrottsutbildarna och samarbetspartners av läsfrämjande resurser och kulturinstitutioner. Malet att utveckla gemensamma strukturer for läsfrämjande insatser i samklang med Strategi 2025 och Idrottslyftet till idrottsföreningar och lag.  Jobba fram gemensamma handledningar for lagidrotten när vi provar läsfrämjande koncept & metoder 2018. Efter utvärdering kan paketeras for bade enskilda lustskapande aktiviteter och lärande, som kommer publiceras pa LASKICKAR.SE Starthjälp under 2018!

Med intresserade idrottsföreningar och aktiva vill Läskickar prova två läsfrämjande koncept och tre metoder som ar framtagna for lagidrotten, med fotbollen som förebild och utifrån idrottens värdegrunder och utvecklingsarbete att bli världens bästa idrott 2025 och vara mal ar att bidra till det samma som läsande idrott  långsikt, där vi hittar en hållbar struktur med läsfrämjande koncept & metoder vi nu provar 2018!

Koncept & Metodutveckling 2016-2017 medverkande parter, föreningar och fritidsgårdar var Linköpings stads- och närbibliotek, Winning Ground Fotbollsfestival för tjejer 10-12 år i Linköping & Norrköping, Linköpings FC Fadder akademin, BK Tinnis, Hjulsbro IK, Linköping Kenty DFF , Inkluderande fotboll Bollihop - BK Tinnis/KFUM Linköping Berga och Bäckskolan öppna fritidsverksamhet samt Norrköpings kommun fritidsgårdar i samarbete med IFK Norrköping DFF i Norrköping.

Projektet Läskickar delfinansieras av Statens Kulturråd, och samarbetspartners.
Vi är oerhört tacksamma för fint samarbete och samverkan mellan idrotten, kultur och läsfrämjare i 
Östergötland!

 

SAMVERKANS PARTER

Delfinansiär Statens Kulturrad for läsfrämjande insatser 2016-2018